Redüktör Nedir?

 Tarih Boyunca DişlilerDişli çarklardan oluşan güç ve hareket aktaran makine elemanlarıdır. Mühendislerin, bilim adamlarının üzerinde sürekli uğraştığı mükemmel tasarımlardır. 3000 yıl öncesine kadar dişli çark düzenlerinden yararlanıldığı bazı arkeolojik kalıntı ve varsayımlarından anlaşılmaktadır. Bu tarihlerde daha çok büyük taş blokların taşınmasında manivela ve eğik düzlem düzenleri kullanılmaktaydı. Dişli çark yöntemi de bu düzenlerle beraber kullanılmış, daha sonraları tahtadan yapılmış bu düzenler hareket ve yük iletiminde kullanılmıştır. Bu düzenlerde bir diş profili olarak yoktu. Ancak çarklar üzerindeki girinti ve çıkıntıların birbirlerini öteleme ile etkiledikleri gözlenmiştir. Yine de geometrik bir büyüklük olarak çevre taksimatı yani dişler arasındaki mesafe, hatveyi zorunlu olarak görebiliriz. Bu tip düzenleri bugün dahi Anadolu‘nun çeşitli yörelerinde görmek mümkündür. Klasik çağ Avrupa’sında ‘Galili Galileo‘nun ve Hint, Arap yarımadalarında özellikle hareket için kullanılmış dişli çark düzenlerinde artık bir teknoloji görülebilir. Hareket iletiminde metal dişlilere geçiş ve redüktörler Metal dişlilere geçiş 19. yüzyıl sanayi devrimi ile oldu. Metalurji ve mekanikteki ilerlemeler sayesinde yepyeni malzemelerle üretilen dişliler, günümüzde endüstrinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Daha sonraki sanayileşme hareketlerinde, ilk maden ocaklarında geniş çapta kullanım alanı bulmuş ve sanayinin başlangıcı sayılabilecek buhar kuvvetinin makineye uygulanması ile gerçek teknolojisini bularak hemen hemen yaşantımızın bir parçası olarak en geniş anlamda günümüze kadar gelmiştir. Dişli hareket demektir ve o olmasaydı bir çok hareket dururdu. Redüktör farklı güç ve hız iletiminde kullanılan dişlilerden oluşan bir sistem olarak geliştirildi ve makine imalatının vazgeçilmez bir elemanı oldu. Dişli çarklardan oluşan güç ve hareket aktaran makine elemanlarıdır.

 Hareket iletiminde metal dişlilere geçiş ve redüktörler 
Metal dişlilere geçiş 19.yüzyıl sanayi devrimi ile oldu. Metalurji ve mekanikteki ilerlemeler sayesinde yep yeni malzemelerle üretilen dişliler, günümüzde endüstrinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Daha sonraki sanayileşme hareketlerinde, ilk maden ocaklarında geniş çapta kullanım alanı bulmuş ve sanayinin başlangıcı sayılabilecek buhar kuvvetinin makineye uygulanması ile gerçek teknolojisini bularak hemen hemen yaşantımızın bir parçası olarak en geniş anlamda günümüze kadar gelmiştir. Dişli hareket demektir ve o olmasaydı bir çok hareket dururdu. Redüktör farklı güç ve hız iletiminde kullanılan dişlilerden oluşan bir sistem olarak geliştirildi. Ve makina imalatının vazgeçilmez Bir elemanı oldu.