Teknik Tanımlar

Sembol Listesi
SEMBOL AÇIKLAMA
p1 Giriş Gücü (kW)
P21 Çıkış l.Gücü(kW)
P22 Çıkış 2. Gücü (kW)
n1 Giriş Devri (d/d)
n2 Çıkış Devri (d/d)
n21 1.Çıkış Devri(d/d)
n22 2. Çıkış Devri (d/d)
M2 Çıkış Momenti (Nm)
M21 1. Çıkış Momenti (Nm)
M22 2. Çıkış Momenti (Nm)
Kj İşletme Katsayısı
Ph Hesapla Bulunan Güç İhtiyacı (kW)
P' Minimum Güç İhtiyacı (kW)
G Ağırlık (kg)
V Hız (m/sn)
dt Tambur Çapı (mm)
İv Varyasyon Oranı
η Verim (%)
ηr Redüktör Verimi
ηk Konveyör Verimi
Redüktör Tipleri ile İlgili Genel Tanımlar
TİP TANIMI AÇIKLAMA
İRAM ... Ayaklı,Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRAFM ... Ayaklı,Flanşlı,Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRFM ... Flanşlı,Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRBM ... Boğazlı,Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRAM ...-... Ayaklı,Çift Gövdeli Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRFM ...-... Flanşlı,Çift Gövdeli Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRAPM ... ( IEC ) Ayaklı,Helisel Dişlili,Pam Flanşlı (IEC ),Motorlu Redüktör
İRAFPM ... (IEC) Ayaklı,Flanşlı,Helisel Dişlili,Pam Flanşlı ( IEC ),Motorlu Redüktör
İRFPM ... (IEC ) Flaşlı,Helisel Dişlili,Pam Flanşlı (IEC), Motorlu Redüktör
İRA ... Ayaklı,Helisel Dişlili Motosuz Redüktör
İRAF ... Ayaklı,Flanşlı Helisel Dişlili Motosuz Redüktör
İRF ... Flanşlı,Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
İRA ...-... Ayaklı,Çift Gövdeli Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
İRF ...-... Flanşlı,Çift Gövdeli Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
İRAP ... ( IEC ) Ayaklı,Helisel dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktörler
İRAFP ... ( IEC ) Ayaklı,Flanşlı,Helisel dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktörler
İRFP ... ( IEC ) Flanşlı,Helisel Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktör
İRO ... O-Tipi Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
YPM ... Parelel Milli,Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
YPFM ... Paralel Milli,Flanşlı Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
YPM ...-... Paralel Milli,Helisel Dişlili,Çift Gövdeli Motorlu Redüktör
YPFM ...-... Paralel Milli,Flanşlı Helisel Dişlili,Çift Gövdeli Motorlu Redüktör
YPPM ... ( IEC ) Paralel Milli,Helisel Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorlu redüktör
YPFPM ...( IEC ) Paralel Milli,Flanşlı,Helisel Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorlu redüktör
YP ... Paralel Milli,Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
YPF ... Paralel Milli,Flanşlı Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
YP ...-... Paralel Milli,Helisel Dişlili,Çift Gövdeli Motorsuz Redüktör
YPF ...-... Paralel Milli,Flanşlı Helisel Dişlili,Çift Gövdeli Motorsuz Redüktör
YPP ... ( IEC ) Paralel Milli,Helisel Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktör
YPFP ... ( IEC ) Paralel Milli,Flanşlı Helisel Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz
İRKM ... Konik Dişlili Motorlu Redüktör
İRKFM ... Flanşlı,Konik Dişlili Motorlu Redüktör
İRKM ...-... Konik Dişlili,Çift Gövdeli Motorlu Redüktör
İRKFM ...-... Flanşlı,Konik Dişlili,Çift Gövdeli Motorlu Redüktör
İRKPM ... ( IEC ) Konik Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorlu Redüktör
İRKFPM ...(IEC) Flanşlı,Konik Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorlu Redüktör
İRK ... Konik Dişlili Motorsuz Redüktör
İRKF ... Flanşlı,Konik Dişlili Motorsuz Redüktör
İRK ...-... Konik Dişlili,Çift Gövdeli Motorsuz Redüktör
İRKF ...-... Flanşlı,Konik Dişlili Çift Gövdeli Motorsuz Redüktör
İRKP ... ( IEC ) Konik Dişlili,Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktör
İRKFP ... ( IEC ) Flanşlı,Konik Dişlili Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktör
A/2A/3A/4A ... Ağır Hizmet Tipi,Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
2AE / 3AE ... Ağır Hizmet Extruder Tipi, Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
İRSAM .... Ayaklı, Sonsuz Vidalı Motorlu Redüktör
İRSFM ... Flanşlı, Sonsuz Vidalı Motorlu Redüktör
İRSA ... Ayaklı, Sonsuz Vidalı Motorsuz Redüktör
İRSF ... Flanşlı, Sonsuz Vidalı Motorsuz Redüktör
İRSAP ... ( IEC ) Ayaklı, sonsuz Vidalı, Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktör
İRSFP ... ( IEC ) Flanşlı, Sonsuz Vidalı, Pam Flanşlı (IEC) Motorsuz Redüktör
İRSDM ... Ayaklı, Sonsuz Vidalı, Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRSDFM ... Flanşlı, Sonsuz Vidalı, Helisel Dişlili Motorlu Redüktör
İRSD ... Ayaklı, Sonsuz Vidalı, Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
İRSDF ... Flanşlı, Sonsuz Vidalı, Helisel Dişlili Motorsuz Redüktör
Redüktörlerin Çıkış Momentleri ve Makineyi Çalıştırmak için Gerekli Güç Hesabı
Genel olarak redüktör kataloglarında redüktör çıkış milindeki momentler tablo halinde verilir.Redüktör çıkış milindeki moment aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
M2= Döndürme momenti (Nm)
N = Motor gücü (kW)
h = Redüktör verimi
n2 = Redüktör çıkış devriden hesaplanabilir. ÖRNEK: 11.5 kW gücünde bir elektrik motoru direkt akuple edilmiş, çıkış 30 d/d ve randımanı %94 olan redüktörün çıkış milinden momenti formül (1) denÖRNEK: 2
G=700 kg ağırlığındaki bir yük,a=20° eğik duran bir konveyör üzerinden bir kamyona yükleme yap-maktadır. Bantın hızı v=0.4 m/sn olduğuna göre bu yükü taşımak için kaç kW gücünde motor-redüktör gurubuna ihtiyaç vardır? Konveyörün verimi hk= 0.85 ve redüktörün verimi hr =0.94 olduğunu kabul edersek problemin çözümü için;formülü kullanılır.Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, sistemin rulmanlı yataklarla yataklanmış olmasıdır. Bu durumda formüldeki 1/8 değerini kullanabiliriz. Eğer yük yataklanması, yani sürtünmeli taşınsaydı, 1/8 değeri yerine sürtünme katsayısı bilinmesi gereken değeri kullanılmalı ve 1/8 yerine bu değer alınmalıdır.Sürtünmesiz kabul edilebilecek şartlardaki kuvvet ihtiyacı, açıya göre hiç bir zaman G değerinin üstüne çıkamaz.
Şimdi verilen değerler formülde yerine konursaStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü 4 kW alınır,
Redüktör Devir Sayısının Hesabı
Redüktör devir sayısının bulunabilmesi için konveyörün redüktör tarafından çevrilen tamburun veya asansör halat tamburunun çapı bilinmelidir. Bu taktirde aşağıdaki formül yardımıyla redüktör devir sayısı hesap edilebilir.V= Bant veya halatın hızı (m/sn)
dt= Tamburun çapı mm
Mesela sistemdeki bantın hızı 0,4 m/sn ve tamburun çapı Ø200 mm olsaydı redüktör devri; Formül (3)'ten.


İşletme Katsayısı (ki)

(Servis faktörü = İşletme Katsayısı- ki) Redüktörlerdeki bu değer, tahrik edeceği makinenin bütün teknik ve karakteristik özelliklerine dayanma süresine bağlıdır.

Genel olarak makineler yüklenme bakımından üç tip karakteristik gösterirler.
1.HAFİF YÜK(U)
2.ORTA YÜK (M)
3.AĞIR YÜK (H)

Üç değişik yükleme biçiminde çalışan, üç ayrı makinede üretilen momentler birbirine eşit de olsalar, daha ağır çalışan makinede daha büyük işletme katsayılı redüktör kullanılmaktadır.Günlük çalışma saati ise, çalışan dişli ve transmisyon elemanlarının malzeme yorulmasına maruz kalması bakımından, çalışma saatinin fazla olması halinde zararlı yönde etki eder.Start-Stop durumuna gelince, her makinenin ilk kalkış esnasında en yüksek yüke maruz kaldığı düşünülürse tehlikeli görülür. Müteakip çalışmalarda bu daha aşağıya düşer. Kataloğumuzda işletme katsayılarının nasıl kullanıldığının anlaşılması için bir misal ile belirtelim:Önce Tablo : 1 'den makinenin çalışma sahasına göre karakteristiğini belirleyelim. Makinemiz elektrik motor tahrikli ZİNCİR KOVALI EKSKAVATÖR ise yükleme durumu AĞIR'dır (H).Tablo 2'den makine 24 saat çalışacağına göre minimum işletme katsayısı
ki=2 bulunur.


Motor gücü 5,5 kW,
redüktör çıkış devri 60 d/d ise
Çıkış Devri: 60 d/d
Tahvil Oranı: 23,36
İşletme Katsayısı (ki): 2,40
Redüktör seçilmiş olur.

Redüktör Yükleme Karakteriktistikleri
EKSKAVATÖRLER   VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLER   KAĞIT ENDÜSTRİ MAKİNALARI  
Zincir Kovalı Ekskavatörler  H Pistonlu Vantilatörler  M Düzleme Silindirleri  H
Paletli Yürüyüşler  H Vantilatör (Aksiyal ve radyal)  U Holender  M
Ray Üzerinde Yürüyüşler  M Santrifüj (Türbinli) Körük G Kağıt Hamur Makinaları H
Manevra Mekanizmaları  U     Kalander  H
Emiş Pompalan  M KAUÇUK MAKİNALARI   Taş Presler H
Kovalı Çarklar  H Ekstruderler ve Kanderler  H Vakum Presler  H
Dönüş Mekanizmaları  M Yoğurma Makinaları  H Kuru Silindirler  H
    Karıştırıcılar  M    
İNŞAAT MAKİNALARI   Silindirleme Makinaları  H    
İnşaat Asansörleri  U     POMPALAR  
Betoniyerler  M AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI   Pistonlu Pompalar(Q 1/100)  H
Yol İnşaat Makİnaları  M Yontma Tamburları  H Pistonlu Pompalar  
    Planya Makinaları  M (Q1/100:1/20)  M
KİMYA ENDÜSTRİSİ   Ağaç İşleme Tezgahları  U Türbin (Hafif akışkan)  U
Soğutma Tamburları  M Şerit Testereler  H Türbin (Ağır akışkan)  M
Karıştırıcılar  M        
Çalkalayıcılar  U VİNÇ TESİSLERİ   TAŞ VE KİL MAKİNALARI  
(Hafif akışkanlar)   Bom Kaldırma  H Kırıcılar  H
Çalkalayıcılar  M Vinç Yürüyüşerleri  U Döner Fırınlar  M
(Ağır akışkanlar)   Yük Kaldırma  H Çekicili Değirmenler  H
Tambur Kurutucuları  M Dönüş Tertibatları U Bilyalı Değirmenler  H
Sanrifüjler  U     Çarpmalı Öğütücüler  H
Sanrifüjler  H METAL İŞLEME MAKİNALARI   Tuğla Presleri  H
    Oyma Makineleri S    
PETROL ENDÜSTRİSİ   Çekiç Tokmak S TEKSTİL MAKİNALARI  
Boru Hattı Pompaları  M Planya Makineleri S Sargı Makinaları (Q 1/100)  M
Kuyu Açma Mekanizmaları  H Presler  H Basma ve Boyama Mak.  M
    Makaslar (Giyotin)  M Dokuma Tezgahları  M
KALDIRMA ve İLETME TESİSLERİ Sıcak Basma Presleri  H    
Kaveletalı Götürücüler  M Takım Tezgahları  M KOMPRESÖRLER  
Mafsal Bantlı Konveyörler M (Ana tahrik)   Turbo Kompresör  M
Zincirli Konveyör M Takım Tezgahlan  U    
Lastik Bantlı Konveyörler  U Yardımcı Tahrik)      
(Dökme yükler)          
Lastik Bantlı Elavatörler  M        
Lastik Cepli Elavatörler  M GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI   SİLİNDİRLEME VE ÇEKME TESİSLERİ  
Lastik Bantlı Konveyörler  M Doldurma Kaminaları  U Saç Kesme Makinaları H
(Parça yükler)   (Şişe kavanoz vs.)   Hız Ayarlı Silindirler M
Askılı Konveyörler  U Yoğurma Makinaları  M Çubuk Kesme Makinaları H
Yük Asansörleri  M Ambalaj Makinaları  U Kabuk Sıyırma Makinaları H
Kovalı Elavatörler  U Şeker Kamışı Kırıcıları  M Tel Çekme Tesisleri  M
(Toz malzeme)   Şeker Kamışı Kesicileri  M Soğuk Çekme Tesisleri  H
İnsan Asansörleri  H Şeker Kamışı Öğütücüleri  H Rulolu Nakil (Hafif)  M
Helezon Götürücü  M Şeker Pancarı Kesicileri  M Rulolu Nakil (Ağır)  H
Kovalı Elevatörler  M Şeker Pancarı Yıkayıcıları  M Silindir Haddeleme H
(Parçalı malz.)          
Eğik Asansörler  H YIKAMA MAKİNALARI      
Çelik Bantlı Konveyörler  M Yıkama Makinaları U    
Paletli Götürücüler  M Tamburlu Kurutucular M    
Redüktör Sipariş Örneği


Açıklamalar
 1. 1. Redüktör (Sipariş edilen redüktör tek gövdeli ise sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 2. Çıkış tarafındaki redüktör (Sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 3. Motor yapı büyüklüğü (Ayrıntı için motor kataloglarına bakınız.)
   
 4. S : Kısa
  M : Orta
  L : Uzun
   
 5. Kutup sayısı motorun devir sayısını ifade eder.
  2=3000 d/d 4=1500 d/d
  6=1000 d/d 8=750d/d